Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..


::: โครงการ/กิจกรรม :::
< กลับหน้าหลักส่วนแสดงข่าว >

 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน... (อ่าน 41 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 10 รูป

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน...
   วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิ...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 26 ก.ย. 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทบทวนค... (อ่าน 56 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 5 รูป

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทบทวนค...
   
วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พร้อมด้วยนายฐาภรณ์ วิจิตรพัชราภรณ์ ผู้กำกับลูกเสือ นำเนตรนารีสามัญรุ่นใ...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 26 ก.ย. 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เรียนคณิตให้เป็นเรื่องสนุก (อ่าน 50 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 3 รูป

เรียนคณิตให้เป็นเรื่องสนุก
   วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับคุณครูจิดาภา เอี่ยมสำอางค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิ...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 26 ก.ย. 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เตรียมสถานที่/ฝึกซ้อมกิจกรรมวั... (อ่าน 45 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 4 รูป

เตรียมสถานที่/ฝึกซ้อมกิจกรรมวั...
   วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงจัดเตรียมสถานที่และฝึกซ้อมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวาย...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 26 ก.ย. 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์... (อ่าน 50 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 4 รูป

อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์...
   วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง เข้ารับการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 26 ก.ย. 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ม.๑-๓ สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ... (อ่าน 41 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 4 รูป

ม.๑-๓ สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ...
   
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ดำเนินการสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีกำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระหว...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 26 ก.ย. 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศ... (อ่าน 48 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 10 รูป

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศ...
   วันที่ 15 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2562 ถวายเทียนพรรษา...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 26 ก.ย. 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คณะครูผูกผ้า จัดดอกไม้ เตรียมงา... (อ่าน 29 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 5 รูป

คณะครูผูกผ้า จัดดอกไม้ เตรียมงา...
   
วันที่ 14 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00-16.40 น. คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือและคณะกรรมการวัดสันติวนา...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 26 ก.ย. 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ปีการศ... (อ่าน 51 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 5 รูป

เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ปีการศ...
   วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงร่วมกับเทศบาลตำบลท่ามะเขือ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ปีการศึกษา 2562 ณ สำ...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 26 ก.ย. 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมจัดทำโครงการเครือข่ายบูร... (อ่าน 42 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 4 รูป

ประชุมจัดทำโครงการเครือข่ายบูร...
   วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหารและครูวิชาการ กลุ่มโรงเรียนวชิรธรรม เข้าร่วมประชุมจัดทำโครงการเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 26 ก.ย. 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ

หน้าที่ จาก 80
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 3.59 วินาที