Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..


::: โครงการ/กิจกรรม :::
< กลับหน้าหลักส่วนแสดงข่าว >

 คณะครูเข้ารับการอบรมโรงเรียนคุ... (อ่าน 136 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 5 รูป

คณะครูเข้ารับการอบรมโรงเรียนคุ...
   

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายถวิล พึ่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงพร้อมด้วยคณะค...

โดย : ครูจีระภา เมื่อ 03 ส.ค. 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ... (อ่าน 113 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 3 รูป

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ...
   

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คร...

โดย : ครูจีระภา เมื่อ 03 ส.ค. 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ม. ๑-๓ อบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวท... (อ่าน 178 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 5 รูป

ม. ๑-๓ อบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวท...
   

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงร่วมกับเทศบาลตำบลท่า...

โดย : ครูจีระภา เมื่อ 26 มิ.ย. 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ประเมินการอ่านการเขียน ป.๑-๖ แล... (อ่าน 146 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 3 รูป

ประเมินการอ่านการเขียน ป.๑-๖ แล...
   

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงดำเนินการประเมินการอ่าน การเขียน ของนัก...

โดย : ครูจีระภา เมื่อ 26 มิ.ย. 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 256... (อ่าน 150 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 10 รูป

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 256...
   

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-11.00 น.คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ได้จัดพิธีไหว้...

โดย : ครูจีระภา เมื่อ 26 มิ.ย. 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการอา... (อ่าน 150 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 5 รูป

ตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการอา...
   

วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงรับการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงาน...

โดย : ครูจีระภา เมื่อ 26 มิ.ย. 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน... (อ่าน 169 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 5 รูป

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน...
   

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ชุดสภา...

โดย : ครูจีระภา เมื่อ 25 มิ.ย. 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 แข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรั... (อ่าน 116 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 3 รูป

แข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรั...
   

วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง...

โดย : ครูจีระภา เมื่อ 25 มิ.ย. 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 อบรมการประมาณการค่าใช้จ่ายการอ... (อ่าน 114 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 2 รูป

อบรมการประมาณการค่าใช้จ่ายการอ...
   

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00- 14.50 น. ตัวแทนคณะครูโรงเรียอนุบาลคลองขลุงเข้ารับกา...

โดย : ครูจีระภา เมื่อ 25 มิ.ย. 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ครูปฐมวัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏ... (อ่าน 105 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 2 รูป

ครูปฐมวัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏ...
   

ผู้บริหารและครูปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไก...

โดย : ครูจีระภา เมื่อ 25 มิ.ย. 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ

หน้าที่ จาก 80
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 1.61 วินาที