Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..


::: โครงการ/กิจกรรม :::
< กลับหน้าหลักส่วนแสดงข่าว >

 รับการนิเทศการยกระดับผลสัมฤทธิ... (อ่าน 20 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 2 รูป

รับการนิเทศการยกระดับผลสัมฤทธิ...
   
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงพร้อมด้วยคณะครู รับการนิเทศติดตาม ประเมินผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 25 มี.ค. 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นักเรียนชั้น ม.๑-๓ สอบกลางภาคเร... (อ่าน 15 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 3 รูป

นักเรียนชั้น ม.๑-๓ สอบกลางภาคเร...
   วันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ฝ่ายวัดผลประเมินผลโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงจัดให้มีการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นม...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 25 มี.ค. 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ... (อ่าน 20 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 10 รูป

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ...
   วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๓๐ น. นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอ...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 25 มี.ค. 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จัดเตรียมสถานที่งานวันเด็กแห่ง... (อ่าน 14 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 4 รูป

จัดเตรียมสถานที่งานวันเด็กแห่ง...
   วันที่ 9 มกราคม 2563 คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนอนุบาลอนุบาลคลองขลุงร่วมกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจ...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 25 มี.ค. 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ป.6, ม.3 สอบ Pre-O-NET (อ่าน 13 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 4 รูป

ป.6, ม.3 สอบ Pre-O-NET
   วันที่ 7 มกราคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สอบ Pre-O-NET ในระดับกลุ่มโรงเรียนวชิรธรรม ณ สนามสอ...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 25 มี.ค. 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 เดินรับบริจาคจัดกิจกรรมวันเด็ก... (อ่าน 17 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 4 รูป

เดินรับบริจาคจัดกิจกรรมวันเด็ก...
   วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ในเวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง เดินประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาค งบประมาณ และสิ่...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 25 มี.ค. 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 คณะครูและนักเรียนร่วมงานบุญปิด... (อ่าน 22 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 4 รูป

คณะครูและนักเรียนร่วมงานบุญปิด...
   วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนช่วยงานบุญงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองจอกพ...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 25 มี.ค. 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๓ (อ่าน 23 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 4 รูป

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๓
   วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนร่วมงานเลี้ยงสังสรร...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 25 มี.ค. 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งมอบสถาน... (อ่าน 128 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 5 รูป

ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งมอบสถาน...
   วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. วัดสันติวนารามร่วมกับโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง โดย นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พร้อมด้วยค...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 02 ม.ค. 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันคริสต์มาสและฉลองปีให... (อ่าน 88 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 5 รูป

กิจกรรมวันคริสต์มาสและฉลองปีให...
   วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นางพิชชาภา ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จัดก...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 02 ม.ค. 2563
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ

หน้าที่ จาก 80
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 1.46 วินาที