Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ปฏิทินกิจกรรม  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. สภาพอากาศวันนี้
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 69 บุคคลทั่วไป
และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน
เป็นสมาชิก
หากท่านต้องการ
กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

   Chat Room

4nChat
ชื่อห้องใครอยู่?
ห้องทำงาน0
ห้องรับแขก0
ห้องส่วนตัว0


   ข้อความออนไลน์
ข้อความทั้งหมด   
 

   บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์
  บทเรียน: 18
  หมวดหมู่: 8

5 บทเรียนล่าสุด
  1- ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์
  2- เพลงโหมโรง
  3- กระบี่กระบอง
  4- เมฆ
  5- หลักการเขียนตัวเลขโรมัน

5 บทเรียนยอดนิยม
  1- การอ่านตีความ
[เข้าชม: 45079 ครั้ง]

  2- สุขภาพทางกายและทางจิต
[เข้าชม: 37139 ครั้ง]

  3- การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
[เข้าชม: 14064 ครั้ง]

  4- ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์
[เข้าชม: 12798 ครั้ง]

  5- การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ
[เข้าชม: 12194 ครั้ง]


   แบบทดสอบออนไลน์
Brain Teasers
( 20 คำถาม)
ผู้ทำคะแนนสูงสุด
5 อันดับแรก
Yui_IM75%
DviL_FINaL60%
arporn60%
pranee50%
Saharat50%

ภาษาไทย เรื่องคำสมาส
( 10 คำถาม)
ผู้ทำคะแนนสูงสุด
5 อันดับแรก
PANGPSCSS90%
pranee70%
Yui_IM70%
namnaree70%
taveesook70%

ภาษาไทย การแต่งคำประพันธ์
( 20 คำถาม)
ผู้ทำคะแนนสูงสุด
5 อันดับแรก
pranee95%
na-mo90%
taveesook85%
wittawat199180%
aut80%

ความรู้ทั่วไป 1
( 10 คำถาม)
ผู้ทำคะแนนสูงสุด
5 อันดับแรก
Voo70%
doun_g70%
jthima70%
pangpond_wr70%
oy_4860%

แบบทดสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สพท.กพ.เขต2)
( 30 คำถาม)
ผู้ทำคะแนนสูงสุด
5 อันดับแรก
ausa93%
suk90%
taveesook87%
kim_kim87%
noisayan67%

ประวัติโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

ข้อมูลโรงเรียน

ตึกอำนวยการ

คำขวัญของโรงเรียน
“รู้หน้าที่ มีวินัย น้ำใจงาม ความสามัคคี”

สัญญลักษณ์ของโรงเรียน
“ดอกบัว”

อักษรย่อของโรงเรียน
“อ.บ.ข.”

สีประจำโรงเรียน
“ สีฟ้า ”

เขตบริการของโรงเรียน
1) ระดับก่อนประถม และระดับประถมศึกษา
เขตเทศบาลตำบลท่ามะเขือ
หมู่ 1 ต. ท่ามะเขือ (บ้านเกาะหมู)
หมู่ 2 ต. ท่ามะเขือ (บ้านบ่อหว้า)
หมู่ 6 ต. ท่ามะเขือ (บ้านดงประดา)

2) ระดับมัธยมศึกษา
หมู่ 1 ต. ท่ามะเขือ (บ้านเกาะหมู)
หมู่ 2 ต. ท่ามะเขือ (บ้านบ่อหว้า)
หมู่ 3 ต. ท่ามะเขือ (บ้านโนนมะกอก)
หมู่ 4 ต. ท่ามะเขือ (บ้านหนองจอก)
หมู่ 5 ต. ท่ามะเขือ (บ้านวังน้ำแดง)
หมู่ 6 ต. ท่ามะเขือ (บ้านดงประดา)
หมู่ 7 ต. ท่ามะเขือ (บ้านอู่สำเภา)
หมู่ 8 ต. ท่ามะเขือ (บ้านคลองพัฒนา)
หมู่ 9 ต. ท่ามะเขือ (บ้านหนองจอก)

สภาพของชุมชน
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ตั้งอยู่บริเวณตลาดท่ามะเขือ มีสภาพชุมชนลักษณะชนบทกึ่งเมือง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพค้าขาย ทำนา ทำไร่และรับจ้างทั่วไป

ภารกิจ
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีภารกิจที่สำคัญในปีการศึกษา 2550 ดังนี้
1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เด็กวัยก่อนเรียน อายุ 4 – 6 ปี ได้รับการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับ
2. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อให้เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับ ได้เข้าเรียน
3. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ในเขตบริการของโรงเรียนและใกล้เคียงได้เข้าเรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ


เมนูลัด
หน้า เนื้อหา
1 >> ข้อมูลโรงเรียน
2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
3 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551 - 2554)
5 แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์
6 กองทุนการศึกษา "ผอ.ธวัช ทิมาสาร"
7 กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 0.03 วินาที