Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..


::: โครงการ/กิจกรรม :::
< กลับหน้าหลักส่วนแสดงข่าว >

 สอบกลางปี-ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี... (อ่าน 116 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 4 รูป

สอบกลางปี-ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี...
   
วันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 ฝ่ายวัดผลการศึกษาโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงได้ดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบกลางปี ...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 13 ต.ค. 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การยกย่องเชิดชูครูผู้ทรงคุณค่า... (อ่าน 62 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 5 รูป

การยกย่องเชิดชูครูผู้ทรงคุณค่า...
   วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงพร้อมด้วยตัวแทนคณะครูร่วมงานยกย่องเชิดชูครูผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขอ...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 12 ต.ค. 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ผู้บริหารและคณะครูของกลุ่มโรงเ... (อ่าน 68 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 5 รูป

ผู้บริหารและคณะครูของกลุ่มโรงเ...
   
วันที่ 23 -25 กันยายน 2562 นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงและคณะครูภายในโรงเรียนจำนวน 15 คน พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู บุคลาก...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 12 ต.ค. 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเ... (อ่าน 67 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 5 รูป

นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเ...
   วันที่ 23 กันยายน 2562 นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงพร้อมด้วยหัวหน้างาน 4 ฝ่าย นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชันอนุบาลถึงชั...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 12 ต.ค. 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นักเรียน ป.6 เข้าค่ายวิชาการฯยก... (อ่าน 67 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 5 รูป

นักเรียน ป.6 เข้าค่ายวิชาการฯยก...
   วันที่ 21 กันยายน 2562 นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนนำนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายวิชาการร่ว...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 12 ต.ค. 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มุทิตา อาจริยคุณ ร้อยดวงใจผูกพั... (อ่าน 57 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 10 รูป

มุทิตา อาจริยคุณ ร้อยดวงใจผูกพั...
   วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 18.00 - 22.30 น. นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูจัดงานเลี้ยงครูเก...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 12 ต.ค. 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 พิธีแสดงกตเวทิตาจิตแด่คุณครูวิ... (อ่าน 62 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 5 รูป

พิธีแสดงกตเวทิตาจิตแด่คุณครูวิ...
   วันที่ 19 กันยายน 2562 นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงและคณะครูจัดพิธีแสดงกตเวทิตาจิตแด่คุณครูวิภาวี ชมภูศรี คุณครูจิราณี ใจบุญ และคุณ...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 12 ต.ค. 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นักเรียน ป.6-ม.3 อบรมเพื่้อสร้า... (อ่าน 56 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 5 รูป

นักเรียน ป.6-ม.3 อบรมเพื่้อสร้า...
   วันที่ 18 กันยายน 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการอบรมโครงการเครือข่ายนักเรียน D.A.R.E. ต่อต้านยาเสพติด สภ.คลองขล...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 12 ต.ค. 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 จัดนิทรรศการและการนำเสนอกิจกรร... (อ่าน 50 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 5 รูป

จัดนิทรรศการและการนำเสนอกิจกรร...
   วันที่ 11 กันยายน 2562 นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง พร้อมด้วยคณะครู ผู้บริหารและครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนวชิรธรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศก...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 12 ต.ค. 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นักเรียน ม.1-3 ร่วมกิจกรรมยุติค... (อ่าน 49 ครั้ง) รูปภาพ จำนวน 5 รูป

นักเรียน ม.1-3 ร่วมกิจกรรมยุติค...
   วันที่ 10 กันยายน 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอ...
โดย : ครูจีระภา เมื่อ 12 ต.ค. 2562
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ

หน้าที่ จาก 80
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 1.61 วินาที