Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง: ดาวน์โหลดโปรแกรมน่าสนใจ
[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ประชาสัมพันธ์เว็บคุณ


มีหลายวิธีในการเพิ่มคะแนนของเว็บ โดยอนุญาตให้คุณใส่รูปบนเว็บคุณเพื่อเพิ่มจำนวนคะแนน กรุณาเลือกจากส่วนข้างล่างนี้:

1) ลิงก์ข้อความ

ทางหนึ่งที่จะลิงก์ไป rating form โดยลิงก์ข้อความ:

ให้คะแนนเว็บนี้ @ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง


ใช้ HTML คุณสามารถใช้ในกรณีนี้ดังนี้:

<a href="http://www.anubankk.net/modules.php?name=Downloads&d_op=ratedownload&lid=11">ให้คะแนนเว็บนี้</a>


จำนวน "11" ใน HTML ที่อ้างอิงถึงคือรหัสของเว็บคุณในฐานข้อมูลของ จะต้องตรงกัน

2) ปุ่มลิงก์

ถ้าคุณมองหาอะไรที่ดีกว่างลิงก์ข้อความ คุณอาจจะใช้ปุ่มลิงก์:

source code สำหรับปุ่มนี้:


<form action="http://www.anubankk.net/modules.php?name=Downloads" method="post">
  <input type="hidden" name="lid" value="11">
  <input type="hidden" name="d_op" value="ratedownload">
  <input type="submit" value="ให้คะแนนเว็บนี้!">
</form>


3) แบบฟอร์มการให้คะแนนแบบ Remote

ถ้าคุณโกง จะทำการย้ายลิงก์คุณออก
ให้คะแนนเว็บนี้!

ใช้แบบฟอร์มนี้จะอนุญาตให้สมาชิกให้คะแนนเว็บคุณโดยตรงและจะบันทึกทันที โดยคุณจะต้องตัดแปะ source code ไปไว้ในเว็บของคุณโดย source code จะอยู่ข้างล่าง:

<form method="post" action="http://www.anubankk.net/modules.php?name=Downloads">
<table align="center" border="0" width="175" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr><td align="center"><b>ให้คะแนนเว็บนี้!</b></a></td></tr>
<tr><td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tr><td valign="top">
<select name="rating">
<option selected>--</option>
<option>10</option>
<option>9</option>
<option>8</option>
<option>7</option>
<option>6</option>
<option>5</option>
<option>4</option>
<option>3</option>
<option>2</option>
<option>1</option>
</select>
</td><td valign="top">
<input type="hidden" name="ratinglid" value="11">
<input type="hidden" name="ratinguser" value="outside">
<input type="hidden" name="d_op" value="addrating">
<input type="submit" value="ลงคะแนน!">
</td></tr></table>
</td></tr></table>
</form>


ขอบคุณ! และขอให้โชคดี!

- โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ทีมงาน

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 1.72 วินาที