Welcome to โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง!
หน้าแรก  เข้าระบบ ค้นหา  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูลพื้นฐาน  ประมวลข่าว  ดาวน์โหลด  กระดานข่าว  Email  ติดต่อเรา

   รับ-ส่งหนังสือราชการ
E-offece

   เมนูหลัก
. หน้าแรก
. เข้าสู่ระบบ
. ค้นหา
. ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลพื้นฐาน
. ปฏิทินกิจกรรม
. ในรั้วโรงเรียน
. เผยแพร่ผลงานครู
. เรื่องจากสมาชิก
. ส่งเรื่อง
. ประมวลข่าว...
    
· โครงการ/กิจกรรม
    
· ประชาสัมพันธ์
    
· ทั่วไป
. ประมวลภาพกิจกรรม
. ประมวลวีดิทัศน์
. บทเรียนออนไลน์
. แบบทดสอบออนไลน์
. ห้องสนทนาออนไลน์
. ระบบทะเบียนออนไลน์
. แบบสำรวจ
. ดาวน์โหลด
. กระดานข่าว
. เว็บน่าสนใจ
. Hot Vote
. แผนที่การเดินทาง
. E-Mail
. ติดต่อเรา

   ทำเนียบบุคคลากร
. คณะกรรมการฯ

. ฝ่ายบริหาร

สายงานการสอน
. มัธยมฯ 1-3
. ประถมฯ 4-6
. ประถมฯ 1-3
. ก่อนประถมศึกษา

. นักการ

   เผยแพร่ผลงานครู
More..

โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง : ห้องแสดงภาพ

ห้องแสดงภาพ     10 อันดับแรก
86 รูป

ห้องแสดงภาพ >> กิจกรรมที่ผ่านมา


รวมภาพกิจกรรมของ
ครูและนักเรียน

[<<] . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . [>>]

สวย เด้ง ดึ๋ง !?!  

เพิ่มเมื่อ
27-06-2009
ครั้งที่ชม
2129

การแสดงชุด สวย เด้ง ดึ๋ง...


รูปแบบ: JPEG
ขนาด: 375x500

วันไหว้ครู'52  

เพิ่มเมื่อ
19-06-2009
ครั้งที่ชม
1733

...


รูปแบบ: JPEG
ขนาด: 500x376

ค่ายส่งเสริมศีลธรรม'52  

เพิ่มเมื่อ
19-06-2009
ครั้งที่ชม
2149

จุดเทียนแห่งปัญญา...


รูปแบบ: JPEG
ขนาด: 500x375

เลือกตั้งประธานและสภานักเรียน'52  

เพิ่มเมื่อ
19-06-2009
ครั้งที่ชม
2024

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน...


รูปแบบ: JPEG
ขนาด: 500x375

นโยบายเรียนฟรี 15ปี อย่างมีคุณภาพ  

เพิ่มเมื่อ
01-04-2009
ครั้งที่ชม
2296

31 มีนาคม 2552...


รูปแบบ: JPEG
ขนาด: 500x334

พิธีมอบประกาศนียบัตร'2551  

เพิ่มเมื่อ
01-04-2009
ครั้งที่ชม
2249

25 มีนาคม 2552...


รูปแบบ: JPEG
ขนาด: 500x334

ลูกเสือเนตรนารีฯ ป.6 เข้าค่ายฯ2552  

เพิ่มเมื่อ
20-01-2009
ครั้งที่ชม
2297

...


รูปแบบ: JPEG
ขนาด: 500x375

วันครู2552  

เพิ่มเมื่อ
17-01-2009
ครั้งที่ชม
2241

ผอ.สนั่น  มั่นเกษวิทย์...


รูปแบบ: JPEG
ขนาด: 500x375

กำแพงฯ หนาวมาก!!!  

เพิ่มเมื่อ
16-01-2009
ครั้งที่ชม
2227

ลูกเสือฯ...


รูปแบบ: JPEG
ขนาด: 375x500

ระบำเทียนบูชาพุทธามาส  

เพิ่มเมื่อ
12-01-2009
ครั้งที่ชม
2092

นักเรียนกำลังแข่งขัน กิจกรรม...


รูปแบบ: JPEG
ขนาด: 500x375


[<<] . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . [>>]
โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1008 ต. ท่าะมะเขือ อ. คลองขลุง จ. กำแพงเพชร 62120 โทร. 055863517 anubankk@gmail.c0m
Best view with IE6+, FireFox6+, Chrome @Res1024x768pxl
This site was established on December 5, 2007.การสร้างหน้าเอกสาร: 2.28 วินาที