พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 938  ป.2,ป.4,ป.5,ม.1,ม.2 ประเมินคุณภาพผู้เรียนปลายปีด้วยข้อสอบมาตรฐาน
ป.2,ป.4,ป.5,ม.1,ม.2 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประเมินคุณภาพผู้เรียนปลายปีด้วยข้อสอบมาตรฐาน ปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตัดสินผลการเรียนปลายปีของผู้เรียน และเพื่อนำผลมาเทียบเคียงกับมาตรฐาน เทียบเคียงในระดับโรงเรียน และนำไปสู่การแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในอนาคตต่อไป

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 04 เมษายน 2563 เวลา: 23:55:00
อ่าน 303 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:53:00:PM