พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 936  บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) รร.อนุบาลคลองขลุง
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนจิตอาสาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม บิ๊ก คลีนนิ่ง เดย์ (Big Cleaning Day) โดยช่วยกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอย ลอกท่อระบายน้ำ และอื่นๆ เพื่อให้โรงเรียนเกิดความสะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ สวยงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อีกทั้งนักเรียนได้เรียนรู้การทำงานในหมู่คณะเกิดความรักความสามัคคี เสียสละ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 04 เมษายน 2563 เวลา: 23:50:37
อ่าน 362 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:08:57:PM