พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 935  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารีสามัญประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตนารีสามัญประจำปีการศึกษา เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงเข้าค่ายพักแรม ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนวชิรธรรม เพื่อฝึกให้ลูกเสือ เนตรนารีมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเองอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ณ ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 25 มีนาคม 2563 เวลา: 15:18:53
อ่าน 292 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:35:43:AM