พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 934  พิธีอำลาและเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562
พิธีอำลาและเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 6 คน ซึ่งได้แก่ นายสาริศ ศรีระวัตร นางสาวจิดาภา เอี่ยมสำอางค์ นางสาวศศิวิมล โคตรโยธี นางสาวชลิตา แก้วมหาวง นายฤทธิชัย พลมั่น และ นางสาวชญานิษฐ์ ศรีบุญ พบนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อกล่าวความรู้สึก กล่าวคำอำลา หลังจากสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์สอนตลอดปีการศึกษา 2562 และมอบกระเช้าเพื่อเป็นการขอบคุณทางโรงเรียน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายสันติ ทวดเสนา สมาชิกสภาจังหวัดกำแพงเพชร นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นายธวัช บัวปรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา อีกทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายถาวร แก้ววัฒถา ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่ามะเขือ ผู้จัดการร้าน มนัสนันท์ สปอร์ต ช็อป ฯลฯ ร่วมงานเลี้ยงส่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 6 คน ซึ่งได้แก่ นายสาริศ ศรีระวัตร นางสาวจิดาภา เอี่ยมสำอางค์ นางสาวศศิวิมล โคตรโยธี นางสาวชลิตา แก้วมหาวง นายฤทธิชัย พลมั่น และ นางสาวชญานิษฐ์ ศรีบุญ หลังจากสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์สอนตลอดปีการศึกษา 2562 ในโอกาสนี้ขอขอบคุณร้านตาหนวดบริจาคพัดลมให้โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง มา ณ โอกาสนี้ ณ ร้านอาหารตาหนวด ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 25 มีนาคม 2563 เวลา: 15:16:05
อ่าน 271 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:51:46:AM