พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 931  แนะแนวการศึกษาชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
แนะแนวการศึกษาชั้น วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. คณะครูโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ออกแนะแนวการศึกษารับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยได้ออกแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในเขตบริการและโรงเรียนใกล้เคียง จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนิคม โรงเรียนวัดแสงอุทัย โรงเรียนบ้านสามแยก โรงเรียนบ้านวังน้ำแดง และโรงเรียนบ้านหนองจอก เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับให้กับนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาต่อ

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 25 มีนาคม 2563 เวลา: 14:56:04
อ่าน 71 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:47:31:AM