พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 930  ผลการแข่งขัน "คลองขลุงเกมส์" ปีการศึกษา 2562
ผลการแข่งขัน สรุปผลนักกีฬาโรงเรียนอนุบาลขลุงเข้าร่วมแข่งขัน"อำเภอคลองขลุงเกมส์"ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาริมปิงเทศบาลตำบลท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ดังนี้ 1. ชนะเลิศกรีฑา 400 เมตร ชาย อายุ 16 ปี 2. ชนะเลิศอันดับที่ 1 กรีฑา 4x200 เมตร ชาย อายุ 16 ปี 3. รองชนะเลิศอับดับที่ 1 กรีฑา 200 เมตร ชาย อายุ 16 ปี 4. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กรีฑา 400 เมตร หญิง อายุ 16 ปี 5. รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เทเบิลเทนนิส หญิง 13 ปี 6. รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เทเบิลเทนนิส หญิง 16 ปี

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 25 มีนาคม 2563 เวลา: 14:53:07
อ่าน 85 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:16:42:AM