พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 929  ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562
ประเมินความสามารถด้านการอ่าน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงรับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยประเมินความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องและความสามารถด้านการอ่านออกเสียง ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 25 มีนาคม 2563 เวลา: 14:50:34
อ่าน 74 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:44:42:AM