พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 923  สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับนักเรียน ป.1, ป.5, ป.6
สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับนักเรียน วันที่ 30 มกราคม 2563 นางละมัย บัวสุด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและนางสาวอังศนา เทพประชุม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เจ้าหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเขือได้ออกบริการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที 5 จำนวน 12 คนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหญิงและชายรวม 27 คน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 25 มีนาคม 2563 เวลา: 01:09:55
อ่าน 164 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:12:54:AM