พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 913  ขอขอบคุณนางสาวนิตติยา กอบชัยกรรม มอบทุนการศึกษา
ขอขอบคุณนางสาวนิตติยา วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ตัวแทนมอบทุนการศึกษาของนางสาวนิตติยา กอบชัยกรรม ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง ซึ่งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ทุน ให้แก่ เด็กชายวรภาส หาญทะชุม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ และ เด็กหญิงวิรดา ปุตตวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ เพื่อให้นักเรียนขาดแคลน เรียนดี ประพฤติดี ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ และขออวยพรให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ ให้มีความสุขกับการทำงาน มีพลังกาย พลังใจ เพื่อการก้าวย่างสู่ความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปมีความมั่นคงในชีวิต

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 25 มีนาคม 2563 เวลา: 00:51:20
อ่าน 152 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 00:54:04:AM