พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 888  ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2562
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงยินดีต้อนรับ นางสาวชญานิษฐ์ ศรีบุญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 07 ธันวาคม 2562 เวลา: 12:23:36
อ่าน 200 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:23:49:PM