พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 879  ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือเป็นอย่างสูง
ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือเป็นอย่างสูง
วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 17.00-21.00 น. นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ ได้จัดเลี้ยงครูเกษียณในปี 2562 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง คือ คุณครูวิภาวี ชมภูศรี คุณครูจิราณี ใจบุญ และคุณครูราตรี ยาวีระ โดยมี นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุง นายธวัช บัวปรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเอียด ช้างจั่น ประธานสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ นายโสภา สันแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเขือ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูร่วมงานเลี้ยงเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีให้มีความผูกพันกันอย่างยั่งยืน ณ ร้านบ้านสเต๊กแอนด์ฟูด ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 12 ตุลาคม 2562 เวลา: 18:15:07
อ่าน 177 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:05:46:AM