พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 863  รับมอบเงินกองทุนคุณครูจิราณี ใจบุญและเพื่อน 130,239 บาท
รับมอบเงินกองทุนคุณครูจิราณี วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายอำนวย ชูปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองขลุงและนายธวัช บัวปรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานพร้อมด้วยคณะครูรับมอบเงินกองทุนอาหารกลางวันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 จากคุณครูจิราณี ใจบุญ และเพื่อน ที่ตั้งกองทุนเพื่ออาหารกลางวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นจำนวนเงิน 130,239 บาท และได้นำก๋วยจั๊บและไอศกรีมมาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนอีกด้วย ทางโรงเรียนขอขอบคุณพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเป็นสูงไว้ ณ โอกาสนี้

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 05 ตุลาคม 2562 เวลา: 15:18:55
อ่าน 180 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:53:52:AM