พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 843  ป.1-6 รับการตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพช่องปาก
ป.1-6 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. นางสาวศิริวรรณ์ ประวะเสนัง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเขือ ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียนและตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้มีการแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและมีการส่งต่อนักเรียนเพื่อรับการรักษาทันตกรรมไป 15 ราย ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเขือมา ณ โอกาสนี้

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 26 กันยายน 2562 เวลา: 17:26:25
อ่าน 166 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:27:20:AM