พิมพ์ พิมพ์ 
logo.gif

ข่าวที่ 771  นักเรียน ม.3 รับฟังการแนะแนวการศึกษาจากวิทยาลัยภักดีฯ
นักเรียน
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึก๋ษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อจากคณะอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโยลี จ.กำแพงเพชร เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

http://www.anubankk.net
ข่าวโดย : ครูจีระภา
เมื่อวันที่ : 03 กันยายน 2562 เวลา: 18:32:37
อ่าน 177 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:43:23:AM